Opinie oferteo.pl Oceny google.pl Oceny opineo.pl Szybka wysyłka na dobretasmy.pl

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.dobretasmy.pl
(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.dobretasmy.pl jest firma MACIEJ MIĘKUS 3CS, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bolesława Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia, NIP: 593-228-55-41, REGON: 021265127, adres email sprzedaz@dobretasmy.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą.
§ 2 CEL I ZAKRES przetwarzania danych
2.1 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2.2 Dane przetwarzane będą w celu:
a. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www.dobretasmy.pl - do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane dostawcy usług logistycznych w celu dostarczenia zamówienia.
b. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

2.3 Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane do wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody.
2.4 Administrator zapewnia, że gromadzone przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
§ 3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
3.1 Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich korekty oraz usunięcia, lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

3.2 W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie pisząc na adres sprzdaz@dobretasmy.pl .

§ 4
ZABEZPIECZNIE DANYCH
4.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich ch udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.2 Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.dobretasmy.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kupując w naszym sklepie zyskujesz więcej
Zaufany sprzedawca
Dbamy o bezpieczeństwo danych i prywatność Klientów. Posiadamy system obsługi posprzedażowej.
Profesjonalna obsługa
Dbamy o releacje z Klientem i fachowe doradztwo. Chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.
Zakupy bez rejestracji
Nie trzeba się rejestrować w sklepie aby złożyć zamówienie
Informacja o cookies